, ()


3D hrady


Hrad Beckov


Kamenn strcovia III


Mal Karpaty 1935

Okolité hrady

?abra?, Bzov?k, Hali?sk? z?mok, Modr? Kame?

Literatúra

N?zvy hradov a z?mkov v Slovenskej republike
Slovensk? ?rad geod?zie a kartografie. Bratislava. 1990