Vígľašský zámok hrad, ruina

Vígľaš « Detva « Banskobystrický kraj (Zvolenská stolica)

Zrúcaniny gotického hradu, ktorý bol vybudovaný v 14. storočí a na konci 14. storočia prestavaný na poľovnícky zámok, v 18. storočí na hradný kaštieľ. V roku 1945 bol ťažko poškodený.

Historické názvy

Vígľaš; 1393 Weegles, 1397 Vygles, 1406 Wigles, 1410 Wegles; maď. Végles

Popis

Zrúcaniny gotického hradu, ktorý bol vybudovaný v 14. storočí a na konci 14. storočia prestavaný na poľovnícky zámok, v 18. storočí na hradný kaštieľ. V roku 1945 bol ťažko poškodený.

Poloha N48.555519,E19.300037

Nad riekou Slatina v Slatinskej kotline na severných výbežkoch Javoria 13 km od Zvolena, 350 m.n.m.

mapa

Prístup

Obcou prechádza železničná trať č.160 Zvolen-Košice, no zastavujú tu len osobné vlaky. Kúsok od zámku prechádza aj dôležitá cesta č.50.

História

Pochádza z 13. storočia a leží v údolí rieky Slatiny na východ od Zvolena nad obcou rovnakého mena. Na konci 14. storočia (v rokoch 1390 - 1400) ho prestavali na gotický poľovnícky zámok. Bol kráľovským majetkom a uhorskí panovníci ho často navštevovali. Roku 1441 sa ho v bojoch o uhorskú korunu zmocnil privŕženec Jána Jiskru Jodok. Kráľ Matej mu ho však odobral, nechal si ho pre seba a často sa tu zdržiaval. Neskôr však aj on dal zámok do zálohu rodine Raškayovej. V držbe Raškayovcov zostal potom Vígľaš až do roku 1530, keď im ho ako Zápoľského stúpencom odobral kráľ Ferdinand I. Habsburský.

V druhej polovici 16. storočia zohral zámok významnú úlohu v protitureckých bojoch. Vtedy k nemu pristavali nové opevnenie so štyrmi nárožnými vežami a udržovali v ňom stálu vojenskú posádku. Roku 1605 sa ho na prechodný čas zmocnili povstalci Štefana Bočkayho. Neskôr sa dostal do súkromného vlastníctva feudálnych rodín. Najprv ho (od roku 1636) vlastnili aj s príslušným panstvom Csákyovci a od roku 1690 až do konca feudalizmu Esterházyovci. Títo ho v 18. storočí prestavali na hradný kaštieľ, takže sa z jeho pôvodného stavu zachovalo pomerne málo (gotická kaplnka a časť opevnenia zo 16. storočia). Zámok naposledy reštaurovali ešte aj v druhej polovici 19. storočia. Počas 2. svetovej vojny bol poškodený a z veľkej časti vyhorel.

Spracovala Zuzana Brezáková

Použitá literatúra:
Ľudovít Janota: Slovenské hrady; vyd. Tatran, 1974, 4. vyd.

Galéria

Fotografie (9)

Fotografie (9)

Fotografie (9)

Fotografie (9)

Fotografie (9)

Fotografie (9)

Fotografie (9)

Fotografie (9)

Fotografie (9)

Pôdorysy (1)

Blízke hrady

Zvolenský hrad (8 km), Dúbravica (8 km), Pustý hrad (9 km), Dolná Mičiná (9 km), Hronsek (9 km), Dobrá Niva (10 km), Divín (13 km), Banská Bystrica - Vartovka (13 km), Banská Bystrica (14 km), Ľupčiansky hrad (15 km), Žakýlsky hrad (17 km), Ozdín (18 km), Stará hora (18 km), Šášov (18 km), Haličský zámok (19 km), Antol (19 km), Bzovík (19 km)